1. Allmänna villkor
 2. Priser
 3. Leveranser
  3.1 Beställning
  3.2 Transport
  3.3 Leverans
  3.4 Leveranstid
  3.5 Leveransområden
  3.6 Leveransförseningar
 4. Betalning & säkerhet
 5. Ångerrätt – distanshandeln
  5.1 Ångerrätt
  5.2 Annullering
 6. Reklamationer
 7. Transportskador
 8. Garanti
 9. Personuppgiftshantering
 10. Integritetspolicy
 11. Förändringar i villkoren
 12. Tvist
 13. Force Majeure

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Avtal om köp mellan dig och Custos Media Sales AB ingås när en order är genomförd och en autogenererad orderbekräftelse skickas till dig på e-mail avseende den beställning du gjort i vår e-butik. Orderbekräftelsen skickas med automatik vid den tidpunkt din betalning har godkänts.

Beställning görs på vår hemsida www.carlo.se

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till vår personuppgiftshantering.

Du måste vara minst 18 år för att handla i vår e-butik.

2. PRISER

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.

Vi förbehåller oss rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då vi anser det vara befogat.

3. LEVERANSER

3.1 Beställning
Alla möbler hos Carlo Design är handgjorda och tillverkade utifrån kundens önskemål.

Samtliga varor i sortimentet är beställningsvaror. Vi har av den anledningen inget centrallager i Sverige utan varje soffa tillverkas efter beställd order.

3.2 Transport
Transporterna sker med vår logistikpartner LGT Logistics AB.

Leverans in i hemmet till önskad plats (ett av mottagaren anvisat rum/plats).
LGT aviserar mottagaren via något av följande: telefon/SMS/e-mail för bokning av leveransfönster.
Leverans av godset in i hemmet på en (1) av kund anvisad plats på överenskommen tid. Kunden ska skydda golv och bereda fri väg in till anvisat rum.
Avisering till mottagaren sker 30 min före leverans med sms eller telefon till det telefonnummer du angivit.
ID-kontroll av mottagare sker.

Leveranser sker vardagar mellan kl. 08:00-17:00.

3.3 Leverans

Alla hemleveranser är kostnadsfria. I leveransen ingår:

·         Leverans till anvisad plats, inbärning, 2 personer.

Önskar man lägga till montering och omhändertagande av emballage så tillkommer en avgift. Detta är en tilläggstjänst som anges i kassan.

3.4 Leveranstid

Leveranstiden är normalt 6-8 veckor efter beställd order.

Ett leveransbesked skickas till kundens e-mail från det att kund har lagt sin beställning. På leveransbeskedet anger vi när varorna preliminärt är beräknade för leverans. Kund har möjlighet att välja en tidsslott under leveransdagen.

3.5 Leveransområden

Vi levererar över hela Sverige. Samtliga priser är baserade på transport till landfasta destinationer.

Vid leveranser till skärgården och andra platser som anses svåråtkomliga eller medför förhöjda fraktkostnader, tillkommer en kostnad.

3.6 Leveransförseningar

Om leveransförseningar eller avvikelse uppstår utifrån din preliminära leveransvecka meddelar vi dig via e-mail. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.

4. BETALNING & SÄKERHET

All beställning sker via vår e-butik, ej telefon.

Tillsammans med Klarna erbjuder vi följande betalningsalternativ:

·         Direktbetalning via Klarna Checkout

Du kan betala direkt i checkouten utan kortnummer.

·         Delbetalning via Klarna

Få alla dina betalningar på samma faktura, bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad.

·         Betala senare via Klarna.

Få först, betala senare. Med Klarna får du din beställning först och kan bestämma om du vill behålla eller inte innan du betalar.
Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

5. ÅNGERRÄTT – DISTANSHANDELN

5.1 Ångerrätt

Som kund har du 14 dagars ångerrätt på varor du köpt i e-butiken i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. Detta innebär att du har rätt att returnera en vara och få hela beloppet tillbaka om du inom 14 dagar efter att du mottagit din vara meddelar oss.
Vid retur av varor är du ansvarig för returkostnaden oavsett vikt eller storlek på returen. Använd helst samma emballage som du fått varorna i. Den returnerade varan skall vara oskadd, oanvänd och följesedeln skall bifogas.

5.2 Annullering
Om du önskar annullera din vara så ska detta ske snarast möjligt. Vid annullering senast sju (7) dagar efter din beställning får du hela beloppet tillbaka. Efter sju dagar får du 50 % av beloppet tillbaka och efter fyra veckor får du ingen ersättning tillbaka.

Carlo Design har begränsade tidsramar att göra ändringar i din beställning. Det har att göra med att varorna är skräddarsydda för respektive kund och efter sju dagar är det försent att ändra i produktionen.Om det påträffas ett problem med din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@carlo.se så fort du kan så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

6. REKLAMATIONER

Du har rätt till tre års reklamationsrätt enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen. Den förutsätter att alla skötselråd följs och normal aktsamhet iakttagits.

Om du har fått en defekt vara ber vi dig att omgående kontakta vår kundservice för reklamation.

I reklamationen ska du ange ordernummer, datum för orderbeställning, beskriva felet så utförligt som möjligt samt bifoga synliga bilder på skadan.

Vid godkänd reklamation står Carlo Design för returfrakten. I de fall en reklamation inte godkänns faktureras fraktkostnaden till dig som kund i efterhand.Kontakta alltid vår kundtjänst på service@carlo.se innan du returnerar en felaktig vara. Vi svarar inom 48 timmar och gör vårt bästa för att hjälpa dig.

7. TRANSPORTSKADOR

Vid leverans skall godset alltid kontrolleras. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras direkt vid mottagandet och signeras av chaufför och mottagare. Anmälan skickas omgående till vår kundtjänst för reklamation på service@carlo.se .

Anmälningar gjorda efter leveransmottagandet, godtas inte.För en snabb hantering av reklamation skall bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till service@carlo.se . Observera att varorna inte får förflyttas eller användas innan reklamationsärendet är slutfört samt att emballaget sparas för eventuell besiktning.

8. GARANTI

Vi säljer alla produkter med ett (1) års garanti samt tre (3) års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse, slitage eller för att du hanterat varan på ett felaktigt sätt. Din ordersedel eller kvittens gäller som garantibevis. Läs mer om Konsumentköplagen här.

9. PERSONUPPGIFTSHANTERING

9.1 De person- och kontaktuppgifter du lämnar till oss i samband med köp eller annan kontakt hanteras med största respekt och i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL). När du lägger en beställning hos oss godkänner du att vi använder och lagrar dina uppgifter i våra datasystem för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Det handlar t.ex. om att kunna leverera dina varor, leveransavisera men också om att informera dig om nyheter och erbjudanden.

10. INTEGRITETSPOLICY

10.1 Carlo Design är, där inget annat särskilt anges, personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (GDPR) för behandlingen av sådan information som lämnas av enskild individ till Carlo Design. Personuppgifter behandlas av Carlo Design i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten och ge information om Carlo Designs tjänster.

Genom registrering av order/beställning på Carlo Designs hemsida samtycker du till denna behandling av personuppgifter.

Personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje man för tillhandahållande av tjänsten, exempelvis för att möjliggöra leverans av beställda varor, samt i marknadsföringssyfte, företrädesvis genom att dela e-postadresser med exempelvis Facebook för att identifiera relevanta målgrupper.

Carlo Design raderar dina personuppgifter på din uppmaning. Utan sådan uppmaning kommer dina uppgifter behandlas av Carlo Design tills vidare. Carlo Design kan komma att skicka information och erbjudanden per e-mail.

11. FÖRÄNDRINGAR I KÖPVILLKOREN

11.1 Carlo Design förbehåller sig rätten att när som helst ändra i köpvillkoren. Du rekommenderas därför att, på egen hand, hålla dig uppdaterad angående förändringar i villkoren.

Vi reserverar oss för eventuella fel i e-butikens information och i produktinformation och dess bildmaterial och förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående avisering.

12. TVIST

12.1 Svensk lag ska vara tillämplig på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol i enlighet med sedvanliga rättegångsbestämmelser. Detta innebär att konsument kan väcka talan i allmän domstol på den ort som konsumenten har sin hemvist och att näringsidkare kan väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

13. FORCE MAJEURE

13.1 Med undantag för de fall part har agerat grovt vårdslöst är part alltid befriad från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför parts kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.